Békés Gellért Ökumenikus Intézet

Békés Gellért Ökumenikus Intézet (BGÖI)

A Békés Gellért Ökumenikus Intézetet 2001-ben alapította a magyarországi bencés rend és VÁRSZEGI Asztrik OSB püspök, pannonhalmi főapát. Tudományos és kulturális intézetünk az imádság és a teológiai munka helye az Egyház látható egységének, valamint a vallások és hagyományok párbeszédének szolgálatában, kiadványok, találkozók, előadások és műhelymunka segítségével. Teológusaink részt vesznek az ökumenikus és vallásközi párbeszédben és mozgalomban Magyarországon és a nemzetközi színtéren egyaránt.

Kutatás és képzés
Az ökumenikus teológia a keresztény felekezeteket és keresztény hívőket önmegértésükben, viselkedésükben mélyen átalakító ökumenikus mozgalomban a maga sajátos megértő, megkülönböztető és rendszerező módján vesz részt. Művelője a keresztény egységtörekvést tartja legfőbb gondjának, vagyis Jézus Krisztus egységre szólító szavára hallgat, és erről beszél.
Az Intézet munkatársai szívesen vállalnak részt a keresztény ifjúsági és diákszervezetek nemformális, illetve a lelkipásztori föladatokat ellátni készülők gyakorlati, továbbá a teológusnak készülők elméleti ökumenikus képzésében. Az Intézet könyvtárat, adatbázist és honlapot épít a magyar és nemzetközi ökumenikus törekvésekről és a párbeszéd eredményeiről.

Konferenciáink
Munkatársaink számos alkalmi előadást tartottak már magyar és nemzetközi színtéren, továbbá hazai és nemzetközi konferenciákat szerveznek:

  • Pannonhalma (2002, nemzetközi): Közép-Európa és ökumenizmus
  • Tihany (2002, nemzetközi): A lelkiségek különbözőségének ünnepe
  • Budapest (2005): Megtört közösség? Izrael és az Egyház kapcsolata a Szentírásban és a középkor (művészet)történetében
  • Budapest (2006): George Arthur Lindbeck dogmaelmélete vallás- és nyelvfilozófiai, ökumenikus és teológiai szempontból

Kiadványaink
Kiadványok szerkesztése és megjelentetése révén az Intézet részt vesz a magyar és nemzetközi teológiai kutatásban. Számos cikk mellett az Intézet 2002 óta évente megjelentet egy közép-európai ökumenikus antológiát, angol nyelven, cseh, lengyel, magyar, német és szlovák nyelvű összefoglalókkal.

  • A Pentatonic Landscape: Central Europe, Ecology, Ecumenism (Budapest, 2002)
  • The River Book: Identity, Culture, Responsibility (Białystok, 2003)
  • Medi(t)ations, (re)conciliations: Conflict Resolution and European Integration (Pozsony, 2004)
  • Subtle as Serpents, Gentle as Doves: Equality and Independence (Prága, 2005)
  • Dreaming Our Neighbour: The Shoa and the Utopia of Yesterday (Varsó, 2006)

Részletekért érdeklődjék a bgoi@chello.hu címen.

NAGYPÁL Szabolcs - BAKOS Gergely OSB - OROVA Csaba