Megbékélés és többszempontúság a történelemtanításban (Károlyi József Alapítvány, Fehérvárcsurgó, 2008. március 28-29.)


A péteri szolgálat (Sapientia, 2007. nov. 15-16.)


JTÖDR - BGÖI: Az Egyház egysége (Farkasrét, 2007. okt. 23., 14.30)


Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) Doktori Iskolája - Goldziher Intézet: Iszlám: Kihívás Európa számára? (EHE, 2007. október 10., 10 óra)


Együtt az úton (Ökumenikus találkozások és előadások) az Ut Unum Sint (UUS) Ökumenikus Intézetben (2008. február-március)

Együtt az úton (Ökumenikus találkozások és előadások) az Ut Unum Sint (UUS) Ökumenikus Intézetben (2007. október-november)

Együtt az úton (Ökumenikus találkozások és előadások) az Ut Unum Sint (UUS) Ökumenikus Intézetben (2007. február-március)

A keresztény egység jövője: Együtt az úton (Ökumenikus találkozások és előadások) az Ut Unum Sint (UUS) Ökumenikus Intézetben (2006. október-november)


Ökumenikus ifjúsági képzés

Budatétény, 2007. február 9-11.

A fiatalok ökumenikus képzése döntő fontosságú az ökumenikus mozgalom jövője szempontjából. Az ökumenikus élet iránt érdeklődők száma és elkötelezettsége csökken az Egyházak Ökumenikus Tanácsán belül és kívül egyaránt. Az ökumenikus mozgalom túléléséhez elsősorban a fiatalok tevékeny és felelősségteljes részvétele szükséges. Az előrelátáshoz olyan látnokokra van szükség, akik megálmodják, és küzdenek is a megvalósításért. Egy új ökumenikus nemzedék felkészítése tehát sürgető feladat - álljon ez az ökumenikus mozgalom középpontjában. Az előrelátóké a jövő, és azoké, akik bátrak azt alakítani.

(I. ARÁM: Moderátori jelentés. Az EÖT 9. közgyűlése, 2006. február, 27 C)

Az Egyházak Ökumenikus Tanácsának (EÖT) e kezdeményezéséhez csatlakozva, és a Harmadik Európai Ökumenikus Nagygyűlés (nagyszebeni) folyamatába országos szinten illeszkedve, az ökumenikus ifjúsági képzés gondolatát a Keresztény Ökumenikus Diákegyesület (KÖD) és a Békés Gellért Ökumenikus Intézet (BGÖI) vetette föl 2006 nyarán, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Ifjúsági Bizottsága (IB) számára. A terv szerint a képzés célja elsősorban nem a gyakorlati együttműködés lehetőségeinek keresése, hanem mindenekelőtt a rákérdezés a keresztény ifjúsági szervezetek közös terepének és céljainak alapjára és a felekezeti szétszabdaltságra: a keresztény egységre, illetve annak hiányára.

E föladatra az IB tűnt a legalkalmasabbnak, mint a legszélesebb alapokon álló, és fölülről szerveződő hivatalos ökumenikus ifjúsági szervezet. Az IB elfogadta e tervet, és 2006 őszén egy tíztagú előkészítő csapatot, bennünket bízott meg azzal, hogy dolgozzuk ki, és az Ökumenikus Ifjúsági Irodával (ÖKI), illetve az említett szervezetekkel együtt szervezzük meg az első magyar ökumenikus képzést keresztény ifjúsági vezetők számára. Széles (ortodox, római katolikus, evangélikus, református, metodista és baptista) keresztény körből érkeztünk, és a résztvevők, valamint az előadók meghívásakor is e széles keresztény kör fönntartására törekedtünk. Föladatunkat így határoztuk meg:

"Igyekszünk rávilágítani arra, hogy a szakadozottság - a misszió hatékonyságának megrázó csökkenésén messze túl - Isten és ember előtti botrány, és a Szentlélek vezetésével a saját lehetőségeink szerint leküzdendő akadály. Az egymást gazdagító különbségek azonban az Evangélium teljesebb befogadását teszik lehetővé."

E föladat teljesítéséhez eszközül a hétvége során a műhelymunka, a kerekasztal-beszélgetések, az előadások és a moderált beszélgetések műfaját választottuk. Olyan értelmi és lelki jellegű munkát, amely elsősorban az ismeretek átadását, az egység tétjének megértését szolgálta, tizenöt előadó segítségével. A képzés gondolatmenetének kialakítása során arra törekedtünk, hogy az egyes programelemek a legalapvetőbb ökumenikus kérdéseket járják körül.

A külön kis csapat által előkészített ökumenikus imádságok és istentisztelet az egység lelkiségébe és szenvedélyébe igyekezték bevonni a résztvevőket. Azt kívántuk, hogy az egész hétvégét hassa át a szoros és bensőséges együttlét, a baráti beszélgetések érzelmi ereje.

A hétvége megvalósulásához nyújtott támogatásáért köszönet illeti ÓDOR Balázst, a MEÖT Ifjúsági Bizottságának református elnökét, GÁBOR Miklóst, a Katolikus Ifjúsági Mozgalom vezetőjét és BARTHEL-RÚZSA Zsoltot, evangélikus egyetemi lelkészt. Mindhárman annak az Ökumenikus Ifjúsági Irodának vezetői, amelynek munkatársai a logisztika nehéz feladatát látták el. Külön köszönettel tartozunk NOBILIS Máriónak, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága Tanácsadó Testülete titkárának. Mindemellett hálásak vagyunk mindazoknak, akik az ökumenikus ifjúsági képzést tanácsaikkal és ötleteikkel segítették, és róla imádságukban megemlékeztek.

Képzésünkhöz pénzügyi támogatást kaptunk a Katolikus Ifjúsági és Felnőttképzési Szövetségtől, a Magyarországi Evangélikus Egyháztól, a Magyar Katolikus Egyháztól és a Magyarországi Református Egyháztól, valamint a Keresztény Ökumenikus Diákegyesülettől. A képzés résztvevőit a verbita szerzetesek budatétényi Názáreti Missziósháza látta vendégül.

Előkészítőkként tudatában voltunk annak, hogy az ökumenikus törekvések a krisztusközpontú lelkiség alapján elkötelezett, felelős magatartást kívánnak meg tőlünk. A hétvégét követően pedig már felelősséget érzünk az ökumenikus ifjúsági képzés jövőjéért is. Öt találkozásunk és a munka a magunk számára is örömöt és egyfajta képzést jelentett, és többen közülünk szívesen vállalnának föladatot egy következő alkalommal, amelyre a résztvevőktől komoly bíztatást kaptunk.

E bíztatás alapján és saját tapasztalatunk szerint a hiteles, őszinte, élményszerű és igényes ökumenikus képzésre szükség van az ifjúság körében Magyarországon. Ennek megvalósításához, vagyis a folytatáshoz azonban az ötvenhét résztvevő értékelésének, javaslatainak figyelembevételén túl szükség van a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa Ifjúsági Bizottságának lelkesedésére, támogatására és munkájára.

Budapest, 2007. február 28.

Az előkészítő csapat:

BÁRDOS Zita, Magyar Ortodox Egyházmegye
JAKAB Rita, Ökumenikus Ifjúsági Iroda
FEDOR Mónika, Keresztény Ökumenikus Diákegyesület
KODÁCSY Tamás, Magyarországi Református Egyház
KÖRMENDY Petra, Magyarországi Evangélikus Egyház
LADOS István, Magyarországi Baptista Egyház
NAGY Lajos, Magyar Katolikus Egyház
NAGYPÁL Szabolcs, Békés Gellért Ökumenikus Intézet
OROVA Csaba, Keresztény Ökumenikus Diákegyesület, a csapat moderátora
SZUHÁNSZKY Tímea, Magyarországi Metodista Egyház

Valamint a szervezők: BUDAY Gergely és NÉMETH Zsófia (Ökumenikus Ifjúsági Iroda)

A képzés előadói és előkészítői

BÁRDOS Zita (ortodox), a Magyarországi Ortodox Keresztény Ifjúsági Szövetség (MORISZ) elnöke; tanár
BÉRES Tamás (evangélikus), lelkész és teológus. Az Evangélikus Hittudományi Egyetem Rendszeres Teológia Tanszékének oktatója
ÉDES Árpád (református), budapesti református egyetemi lelkész
FABINY Tibor (evangélikus), irodalomtörténész és teológus. A Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Karán a Hermeneutikai Tanszék vezetője, a Hermeneutikai Kutatóközpont alapítója. A Magyar Luther Szövetség elnöke
FEDOR Mónika (római katolikus), szociológus. Az Európai Ökumenikus Ifjúsági Tanács (EYCE) vezetőségi tagja és a Keresztény Ökumenikus Diákegyesület (KÖD) választmányi tagja
HECKER Frigyes (metodista), lelkész és teológus. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT) Missziós Bizottságának elnöke
IMRÉNYİ Tibor (ortodox), lelkész és teológus. A Magyar Ortodox Egyházmegye protoiereje. A Szegedi Tudományegyetem oktatója
JAKAB Rita (római katolikus), gyógypedagógus és humánerőforrás menedzser. Az Ökumenikus Ifjúsági Iroda (ÖKI) munkatársa és a Keresztény Ökumenikus Diákegyesület (KÖD) titkára
KODÁCSY Tamás (református), lelkész és teológus. A Károli Gáspár Református Egyetem lelkésze és tudományos munkatársa. A Jesenius Központ egyik alapítója
KOVÁCS Géza id. (baptista) lelkész és teológus. A Baptista Teológiai Akadémia nyugalmazott tanára
KÖRMENDY Petra (evangélikus), székesfehérvári és budapesti egyetemi lelkész
LADOS István (baptista), teológus hallgató
MAKLÁRY Ákos (görög katolikus), lelkész és teológus. Kánonjogot oktat a nyíregyházi Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskolán
NAGY Lajos (római katolikus), lelkipásztori munkatárs és zenész
NAGYPÁL Szabolcs (római katolikus), jogot, irodalmat és teológiát végzett Budapesten, Rómában és Genfben. A pannonhalmi Békés Gellért Ökumenikus Intézet (BGÖI) főmunkatársa. Korábban a WSCF egyik vezetője, jelenleg világlapjának főszerkesztője. A KÖD választmányi tagja
NOBILIS Márió (római katolikus), lelkész és teológus. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia Ifjúsági Bizottsága Tanácsadó Testülete titkára és az Országos Lelkipásztori Intézet igazgatója. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola oktatója
OROVA Csaba (római katolikus), a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán doktori hallgató. A Békés Gellért Ökumenikus Intézet (BGÖI) munkatársa és a Keresztény Ökumenikus Diákegyesület (KÖD) elnöke
PECSUK Ottó (református), lelkész és teológus. A Magyar Bibliatársulat főtitkára
PUSKÁS Attila (római katolikus), lelkész és teológus. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán a Dogmatika Tanszéket vezeti
ROZS-NAGY Szilvia (evangélikus), lelkész és teológus. Iskolalelkész és az Evangélikus Hittudományi Egyetem doktori hallgatója. A WSCF közép-európai régiója és a Keresztény Ökumenikus Diákegyesület (KÖD) választmányi tagja
SULYOK Elemér (római katolikus), bencés szerzetes, lelkész és teológus. A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola biblikus tanára, a Békés Gellért Ökumenikus Intézet munkatársa
SZŰCS Ferenc (református), lelkész és teológus. A Károli Gáspár Református Egyetem rektora, ugyanitt a Hittudományi Kar Rendszeres Teológiai és Ökumenikai Tanszékének vezetője
SZUHÁNSZKY Tímea (metodista), egyetemi hallgató (BME) és nevelőtanár
TARR Zoltán (református), lelkész és teológus. A Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának vezetője
ZSENGELLÉR József (református), lelkész és teológus, hebraista. A Pápai Református Teológiai Akadémia Ószövetségi Tanszékének vezetője, az Egyházak Ökumenikus Tanácsa (EÖT) Hit és Egyházszervezet Bizottságának tagja

A képzés honlapja
Interjú a képzés hátteréről