A Keresztény Ökumenikus Diákegyesület (KÖD, 1904, 1995) az evangélikus, református és római katolikus egyetemi lelkészségek, keresztény ifjúsági és diákszervezetek mozgalma.
Célunk az Egyház látható egységének és a vallásközi párbeszédnek a szolgálata találkozók, kiadványok és közös imádság segítségével.

Testvérszervezetünk a Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság (KÖT, 1982) és a Békés Gellért Ökumenikus Intézet (BGÖI, 2001)

Magyar kapcsolattartói vagyunk az Európai Ökumenikus Ifjúsági Tanácsnak (EYCE, 1968), és tagjai a Keresztény Diákok Világszövetségének (WSCF, 1895), melynek közép-európai régiójához (CESR, 2001) tartozunk.

* * *

"És ti kinek tartotok engem?" (Mt 16,15 és Mk 8,29) Ha a Lélek hívására elköteleződünk Jézus mellett, ugyanazon választ adjuk, amelyet a többi krisztuskövető ad, s ezzel az Ő Testének tagjai leszünk, és Atyja nekünk is lakomát terít. Miért váltunk mégis külön, miért nem vagyunk mindnyájan egy, Krisztus akarata szerint? (Jn 17,21)

A KÖD azért jött létre (1904-ben, és 1995-ben újra) a keresztény egyetemi lelkészségek, ifjúsági szervezetek és közösségek ernyőszervezeteként, hogy az értelmes, mégis prófétai választ közösen keressük közös kérdéseinkre, és fölmutassuk az egység tapasztalatát.

Jézus megmutatta az utat az Atya asztalához: a keresztények látható egységét az Egyházban, ahol a párbeszéd egyetlen közösségét alkotva értelmesen és szabadon engesztelődünk ki egymással.

Ahová hívunk

Hazai határátlépesek: egynapos istentisztelet- és közösséglátogatások, hogy megismerjük, megértsük és megszeressük Istenhez forduló testvéreinket; valamint tematikus hétvégék, amelyek során előadóinkkal együtt gondolkodva, baráti beszélgetésben vitatunk meg egy-egy ökumenikus kérdést.

Budapesti Ökumenikus Beszélgetések (BÖBE): fórum a keresztény egység égető kérdéseiről és a kereszténység előtt álló, olykor önkritikát igénylő kihívásokról, a témák iránt érzékeny előadókkal, melyet közös beszélgetés követ. Szorgalmi időszakban havonta.

Nemzetközi találkozóink: évente 35-40 küldöttünk vesz részt anyaszervezeteink, a WSCF és az EYCE világszintű, európai és közép-európai munkájában és publikációs tevékenységében (Student World, Mozaik és a közép-európai ökumenikus antológiák).

Ut omnes unum sint!


Látogatóink a világból