A nagyszebeni III. Európai Ökumenikus Találkozó ifjúsági nyilatkozata
(2007. szeptember 5.)

Az alábbiakban az Európa minden részéből érkező ifjúsági küldöttek nyilatkozata olvasható, amelyet a Krisztus világossága ragyog mindannyiunkra: Reménység Európa megújulása és egysége iránt témájú nagyszebeni III. Európai Ökumenikus Találkozón tettek.
A szöveget az ifjúsági küldöttek 2007. július 27–30 között a svájci St. Maurice-ban tartott találkozóján, illetve az ifjúsági küldöttek meghallgatásán, az erdélyi Nagyszebenben, 2007. szeptember 5-én fogadták el.

Az ökumenikus ifjúság kiáll az igazságosság, a béke és a teremtés épsége zsinati folyamatának élő megújítása mellett.
A II. Európai Ökumenikus Találkozó (Grác, 1997) eredményeit végre kell hajtanunk és tovább kell gondolnunk a nagyszebeni III. Európai Ökumenikus Találkozó során, az Ökumenikus Kartát (2001) tekintve kiindulási alapnak.
Mindezek érdekében a következő elköteleződéseket ajánljuk a küldöttek figyelmébe
:

Az egység
Az egység nem egyformaságot jelent, hanem létezhetik egység a különbözőségben is.
Ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy nyitott elmével és szívvel találkozunk más felekezetekkel és hagyományokkal.
Ennek egyik példája az ifjúsági ökumenikus mozgalom, amely fiatalokat egyesít Jézus Krisztus követésében az összes felekezetből.
E fiatal nők és férfiak nem az Egyház jövőjét jelentik, hanem a jelenét.

A lelkiség
Elismerjük, hogy a lelkiség a hit kifejeződése gazdag változatosságban.
Ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy egyenrangú társakként lépünk nyílt párbeszédbe egymással lelkiségi kérdésekről, figyelembe véve, hogy a lelki élet változatossága nemcsak a fiatalok számára jelenti a hit egyik fontos tartópillérét.

A tanúságtétel
Arra kérjük az egyházainkat, hogy hagyják abba a versengést egymással, és kezdjék el valóban megélni az Örömhírt.
Mert nem egyházaink hatalmi tevékenységéről teszünk tanúságot, hanem Jézus Krisztusról.
Ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy nem a szóbeli és a tettekben megnyilvánuló tanúságtétel közötti ellentmondásra figyelünk: a tetteknek és a szavaknak ugyanis kéz a kézben kell járniuk egymással.

Európa
Minden embert Isten teremtett, és ezáltal méltósága és értéke van.
Ezért sürgetjük, hogy az európai egyházak és az európai államok álljanak ki az emberi jogok védelme érdekében.
Ez jelenti ugyanis az alapját annak, hogy Európát az emberek szükségletei szerint alakítsuk.

Az elvándorlás
Az elvándorlás tény, amelyet az emberi méltóság, a vendégszeretet, valamint a szabad helyváltoztatáshoz való jog szellemében kell tudomásul vennünk.
Ám a szabad mozgás és helyváltoztatás az Európai Unió (EU) országaiban élő népek előjoga maradt.
Ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy az Európai Unió országaiból és a nem az Európai Unió országaiból érkező emberek előtt álló akadályokat (a beutazási engedély korlátozását, a társadalmi különbségeket, a pénzügyi korlátozásokat) ellenezzük; és lehetővé tesszük és elősegítjük az egyenrangú, ökumenikus és európai párbeszédet.

A vallások
A vallások sokszínűsége alakította az emberek együttélését Európában.
Ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy a nagyszebeni III. Európai Ökumenikus Találkozót egy megújuló vallásközi párbeszéd kiindulási pontjának tekintjük.
E folyamat eredményét egy közös nyilatkozatnak kell jeleznie, amely hasonló lehet az Ökumenikus Kartához.

A teremtett világ
Isten a Teremtője a világnak, amelyben élünk, és amelynek részei vagyunk.
Ám ahelyett, hogy felelősen élnénk, fönntarthatatlan életmódunkkal olyan végzetes környezeti károkhoz járulunk hozzá, mint például az éghajlatváltozás.
Ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy a Biblia tanúságtételének fényében bíráljuk fölül életmódunkat.
Ezt határozott lépésekkel kell megtennünk, például a méltányos föltételekkel forgalomba hozott (fair-trade) termékek vásárlásával, a megújuló energiaforrások használatával, a széndioxid-kibocsátásunk csökkentésével, és fönntartható fogyasztási szokások kialakításával.

A béke
A béke nem pusztán fogalom: megélhetjük személyes szinten, az Egyház szintjén, valamint az egyházak és a kormányzatok közötti kapcsolatokban.
A béke elsősorban a személyes hozzáállásunkról szól: ha a lelkünk nem békés, másokkal sem leszünk képesek békében élni.
Ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy fölemeljük a szavunkat a fegyverkereskedelem hallgatólagos támogatása ellen, és hogy folyamatosan nyomást gyakorlunk a fegyvergyártó vállalatokra.
Az Európai Katonai Ügynökség (EMA) ellentételezéseként követeljük az Európai Békeügynökség (EPA) létrehozását.

Az igazságosság
A társadalom részeiként az egyházak az igazságtalan rendszereknek is részei.
Ezért elkötelezzük magunkat arra, hogy:

  • világszerte fölemeljük szavunkat szomszédaink követelései és szükségletei érdekében a nagyobb igazságosságért;
  • hangosan tiltakozunk az elnyomó bevándorlási szabályok és az iparosodott országok fölsőbbrendűsége ellen a világméretű kapcsolatrendszerben; és
  • elősegítjük minden nő és férfi egyenlő esélyét az oktatásban, ami a fölemelkedés alapját jelenti.

Hangsúlyozzuk, hogy e kötelezettségek megvalósításán és végrehajtásán valóban dolgozunk és munkálkodunk kell; hiszen ezek immár a saját magunk, a III. Európai Ökumenikus Találkozó küldöttei, és az egyházak döntéshozó testületei által fölvállalt kötelességek.
Mindez ugyanis nemcsak az ökumenikus fiatalok lelkesedésének és további munkájának előföltételét jelenti, hanem az ökumenikus mozgalom szavahihetőségét is jelzi.

Fordította NÉMETH Zsófia (Ökumenikus Ifjúsági Iroda) és
NAGYPÁL Szabolcs (Békés Gellért Ökumenikus Intézet, Pannonhalma)