A KÖDben harmonikusan működnek együtt fiatalok mindhárom történelmi magyar felekezetből, különböző egyensúlyok és föladatmegosztások segítségével. A választmányban mindig körülbelül egyenlő arányban vannak a három felekezet képviselői, mindig mindhárom felekezet jelen van, a nők és férfiak arányára is figyelünk. A programjainkat látogatják baptisták, görög katolikusok, ortodoxok is, a vezetőségben pedig nemcsak egyetemi és főiskolai hallgatók vettek részt, hanem felsőoktatáshoz nem kötődő fiatalok is.

Magyar színtéren is sok szempontból egyedi a KÖD. A MEÖTnél tágabb együttműködést alakítottunk ki, hiszen nemcsak teljes jogú tagjaink a római katolikusok, hanem tevékeny szerepet is vállalnak a KÖD életében. Diákmozgalomként talán egyediként tűzzük zászlónkra az egyházmegosztó kérdések őszinte, nyílt napirendre tűzését és megvitatását.

A KÖD választmányi ülései valószínűleg az egyetlen működő magyar ökumenikus vezetőképzést valósítják meg, amint azt a KÖDből kikerülő leendő ökumenikus vezetők is mutatják (Lingua Franca, Ökumenikus Ifjúsági Iroda, Békés Gellért Ökumenikus Intézet, Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság). Ez utóbbi, a Keresztény Ökumenikus Baráti Társaság (KÖT) stratégiai partnerünk, hosszabb távon a tanulmányaikat befejező KÖDösök találkozási pontjává válhatik.


Társelnökök

Választmányi tagok